Добре дошли в нашия уебсайт

Членове на секцията


Състав:


Проф. дин Рачко Попов (и.д. ръководител на секцията)

Доц. д-р Еленa Марушиакова

Доц. д-р Веселин Попов

Доц. д-р Мила Маева

Гл. ас. д-р Магдалена Славкова

Гл. ас. д-р Йелис Еролова
Гл. ас. д-р София Захова
Гл. ас. д-р Пламена Стоянова
Мина Христова, специалист, докторант

Докторанти:

Николай Сивков


Асоциирани външни членове:


Доц. д-р Мирелла Дечева (СУ "Св. Кл. Охридски")

Доц. д-р Евгения Иванова (Регионален исторически музей – Стара Загора)

д-р Димитринка Демирова

д-р Велчо Кръстев

д-р Лиляна Ковачева

Д-р Рубин Земон (Република Македония)

Д-р Таня Димитрова (Университет на Йена, Германия)
Проф. Виктор Фридман (САЩ)В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg